MBB'ers in de screening

Ontdek waarom juist jij ons moet komen
versterken als screeningslaborant.

13 Vacatures gevonden

Wer­ken als MB­B'er in de scree­ning

'Al­le voor­de­len die dit werk biedt, zijn een op­tel­som ge­wor­den die nog be­ter heeft uit­ge­pakt dan ik van te­vo­ren had kun­nen ver­moe­den.'

Een ge­sprek met een MB­B'er en moe­der van twee kin­de­ren over voor­oor­de­len, vrij­heid en ver­bon­den­heid..

Lees meer

Me­de­wer­ker aan het woord

'Ik denk dat wij het mooi­ste be­roep ter we­reld heb­ben. Het geeft zo­veel vol­doe­ning als je ie­mand hebt kun­nen hel­pen om borst­kan­ker vroeg­tij­dig op te spo­ren.'

Twee MB­B'ers in ge­sprek over pas­sie, dri­ve en het wer­ken voor 'de goe­de zaak'.

Lees het hele artikel

Gein­te­res­seerd?