Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu skip to cookiewall
wbbo

11 Vacatures gevonden

{literal}{/literal}200531

Onze locaties

De be­vol­kings­on­der­zoe­ken naar kan­ker wor­den uit­ge­voerd door vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties. De Fa­ci­li­tai­re Sa­men­wer­king Be­vol­kings­on­der­zoe­ken (FSB) is een co­ö­pe­ra­tie die ac­ti­vi­tei­ten ont­plooit op het ge­bied van in­for­ma­tie­tech­no­lo­gie, in­for­ma­tiema­na­ge­ment, con­tract­be­heer en ge­za­men­lij­ke in­koop­tra­jec­ten ten be­hoe­ve van de vijf scree­nings­or­ga­ni­sa­ties.

Bekijk vacatures

Medewerker aan het woord

'Ik zorg er­voor dat huis­art­sen en hun as­sis­ten­ten steeds op de hoog­te zijn van de nieuw­ste ont­wik­ke­lin­gen rond­om de be­vol­kings­on­der­zoe­ken. Wij bie­den re­gel­ma­tig bij­scho­lin­gen aan, waar­door zij hun pa­ti­ën­ten be­ter kun­nen ad­vi­se­ren en be­ge­lei­den. Met el­kaar wer­ken aan de kwa­li­teit bin­nen de ke­ten zorg blijft een uit­da­ging.'

werkenbijbevolkingsonderzoek.nl maakt gebruik van cookies.
Werken Bij bevolkingsonderzoek gebruikt cookies om deze te analyseren en de website te verbeteren. Meer weten over deze cookies, lees hier meer. Door gebruik te maken van deze website of door hiernaast op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies van Werken Bij bevolkingsonderzoek. Pas instellingen aan